Close

Förvärv och avyttringar

Vi skapar värde för våra intressenter genom ansvarsfullt företagande samtidigt som vi arbetar för att uppnå hållbar lönsam tillväxt. En del i vår strategi är förstås också att ta vara på framtida möjligheter, t.ex. genom förvärv. Våra viktigaste kriterier vid förvärv är attraktiva verksamheter och strategier som passar väl ihop med Epiroc, synergier samt möjlighet att bli eller förbli marknadsledande.

*Årliga intäkter och antal anställda vid förvärvstillfället. För distributörer anges inga intäkter. För avyttringar anges senast rapporterade årliga intäkter.
** Inte konsoliderat

Accelerate the transformation