Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Förvärv och avyttringar

För oss innebär bästa möjliga resultat att vi växer snabbare än marknaden med en branschledande marginal. Det uppnår vi genom vår exponering mot attraktiva nischer, en stark grund och en strategi som fokuserar på innovation, eftermarknad  och effektivitet i verksamheten. En del i vår strategi är förstås också att ta vara på framtida möjligheter, till exempel genom förvärv. 
Våra viktigaste kriterier vid förvärv är attraktiva verksamheter och strategier som passar väl ihop med Epiroc, synergier samt möjlighet att bli eller förbli marknadsledande. Förvärv kommer främst att göras i, eller nära, vår kärnverksamhet. Vi vill förvärva företag som kan förstärka vårt tekniska ledarskap, vår marknadsnärvaro och/eller vårt erbjudande till marknaden.


I listan nedan hittar du slutförda förvärv gjorda sedan 2012. 

*Årliga intäkter och antal anställda vid förvärvstillfället. För distributörer anges inga intäkter. För avyttringar anges senast rapporterade årliga intäkter.
** Inte konsoliderat