Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Förvärv och avyttringar

Förvärv spelar en viktig roll i Epirocs tillväxtstrategi. Målet är att alla förvärv ska skapa värde.
I listan nedan hittar du förvärv gjorda sedan 2012. Klicka på bolagets namn för att komma till pressmeddelandet.

*Årliga intäkter och antal anställda vid förvärvstillfället. För distributörer anges inga intäkter. För avyttringar anges senast rapporterade årliga intäkter.
** Inte konsoliderat