Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Epiroc-aktien

Epiroc är noterat på Nasdaq Stockholm sedan den 18 juni i Large Cap-segmentet. De utestående aktierna är indelade i A-aktier och B-aktier. En A-aktie representerar en röst på bolagsstämman och en B-aktie representerar en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till Epriocs kapital och erhåller samma utdelning.