Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Revisorer

Revisorernas uppgift är att på uppdrag av aktieägarna, revidera årsredovisningen och redovisningen och även att revidera styrelsens och koncernchefens skötsel av bolaget. Årsstämman väljer revisorer. Vid årsstämman 2019 valdes Deloitte AB, med Thomas Strömberg till ansvarig revisor fram till nästa årsstämma