Close

Medarbetare och ledare

Våra passionerade medarbetare bidrar till att göra Epiroc till en fantastisk arbetsplats. Vår ambition är att vara ett framtidsinriktat, attraktivt, inkluderande och digitalt drivet företag där människor samarbetar för att leverera hållbara affärsresultat.

Med utgångspunkt i en gemensam resultatdriven kultur som är rotad i inkludering och mångfald strävar vi efter att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Med en företagskultur baserad på förtroende, transparens och frihet med ansvarstagande samt omsorg om anställda, tror vi att vi är väl positionerade för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Vi har en decentraliserad organisation och ett starkt fokus på resultat och hållbarhet.

Epirocs decentraliserade kultur är grundad på samarbete, förtroende och frihet med ansvar. Vi arbetar proaktivt för att ytterligare förbättra samarbetet över hela organisationen och mellan olika platser.

 

Inkludering och mångfald är avgörande för att vår verksamhet ska ha framgång. Vi behöver arbeta med hela spektrumet av mångfald för att skapa högpresterande team och bygga arbetsplatser som är inkluderande, energigivande och produktiva. Mångsidiga team innoverar mer och ger bättre resultat.

Resultat och utfall

Långsiktiga mål

We grow together

Kortsiktiga mål

Kortsiktiga mål

Sammanfattning utfall

Översikt data
För mer information, ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisning här. 
Accelerate the transformation