Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Vår vision

Dare to think new

Vi utmanar vårt sätt att arbeta, tänka och agera för att hitta nya och hållbara lösningar i en värld som förändras snabbt. Vi ser möjligheter och vågar ifrågasätta status quo.

Vår affärsidé är att driva produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch.

 

Som sanna entreprenörer gör vi detta med snabbhet, mod, nyfikenhet och kreativitet.

Vi arbetar sida vid sida med våra kunder och i de branscher vi väljer att vara i och kombinerar vår expertis och innovationsanda med en ingående förståelse för deras verksamhet. Detta gör oss till en ytterst värdefull del av deras framgång.

Vår proaktivitet, samarbetsvilja och vilja att göra bra saker bättre styr utvecklingen av våra processer, vilket möjliggör en mer effektiv resursanvändning. Detta säkerställer en högpresterande organisation där människor blomstrar och där vi kan leverera hållbara affärsresultat.

 

Vårt varumärkeslöfte är United in performance. Inspired by innovation.

 

Med Epiroc som en dedikerad partner får våra kunder ett passionerat team som stöder dem på ett hållbart, effektivt och säkert sätt.

Ingen utmaning är för stor för vår nyfikenhet och uthållighet att öka deras produktivitet, säkerhet eller hållbarhet.

Vi lyfter våra kunders konkurrenskraft med vår kontinuerliga strävan att göra bra saker bättre, från högeffektiv utrustning och servicekvalitet till att utveckla morgondagens gruv- och anläggningsindustri. 

 

Innovation, engagemang och samarbete

Sustainability, future generations

Våra kärnvärden - innovation, engagemang och samarbete - är en konkurrensfördel som hjälper oss att behålla vår ledarposition, även i en omväxlande miljö.

 

Innovation

Vi är kreativa, öppna och entreprenöriella, och försöker ständigt bli bättre på allt vi gör. Vår innovativa anda är en del av vilka vi är och en nyckel till att nå våra mål.

 

Engagemang

Vi är engagerade i att möta och överträffa våra kunders förväntningar genom närheten till våra kunder, teknologi och miljö

 

Samarbete

Vi tror på nära samarbete med kunder, kollegor, partner och andra intressenter.