Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Vår vision

Epirocs vision är att vara kundernas förstahandsval.
Vi är en ledande global produktivitetspartner till våra kunder.
På Epiroc är vi snabba att känna igen nya trender och upptäcka nya idéer. Vi får snabbt nya lösningar på marknaden och anpassar oss till förändringar i kundernas behov. Vi älskar att arbeta med avancerad teknik och mycket effektiva produkter.


Vår värld förändras och vi har ambitionen att bli ledande inom automation. Vi driver en djärv vision för en framtid med digital automation, eftersom detta kommer att öka produktiviteten, energieffektiviteten och säkerheten för kunderna. Vi satsar på att göra gruvor smartare.


Vårt varumärkeslöfte är starkt: United in performance. Inspired by innovation.

Innovation, engagemang och samarbete

Sustainability, future generations
Våra kärnvärden - innovation, engagemang och samarbete - är en konkurrensfördel som hjälper oss att behålla vår ledarposition, även i en omväxlande miljö. De bildade vårt förflutna, skapade vår nuvarande, och kommer att styra vår framtid.


Innovationär en viktig egenskap hos Epiroc. Vi är kreativa, öppna och entreprenöriella, och försöker ständigt bli bättre på allt vi gör. Vår innovativa anda är en del av vilka vi är och en nyckel till att nå våra mål.


Vi är engagerade i att möta och överträffa våra kunders förväntningar på partnerskap och produktivitet. Vi får kundernas förtroende genom branschledande kvalitet och tillförlitlighet.


Vi tror på nära samarbete med kollegor, kunder, affärspartners och andra intressenter. Vår arbetskultur är service- och handlingsinriktad, med en tydlig hängivenhet gentemot våra kunder.