Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Koncernledning

Helena Hedblom är VD och koncernchef i Epiroc, ansvarig för bolagets dagliga verksamhet. Utöver VD och koncernchef, består koncernledningen av tio medlemmar, var och en med ett tydligt ansvar för att effektivt säkra och verka för Epirocs intressen och strategi.