Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Koncernledning

Per Lindberg är VD och koncernchef i Epiroc, ansvarig för bolagets dagliga verksamhet. Utöver VD och koncernchef, består koncernledningen av fem medlemmar, var och en med ett tydligt ansvar för att effektivt säkra och verka för Epirocs intressen och strategi.