Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Års- och hållbarhetsrapporter

Ladda ner års- och hållbarhetsrapporter här

Ladda ner års- och hållbarhetsrapporter här

Epirocgruppens gemensamma pensionsstiftelse

Epiroc har en pensionsstiftelse som tryggar de förmånsbestämda (ITP 2) pensionsutfästelser som lämnats av Epiroc AB och dess svenska dotterbolag. Pensionsstiftelsen är en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera, även känd som Tryggandelagen.

 

Pensionsstiftelsen är en egen juridisk person som är skild från Epiroc-gruppen och styrs av en styrelse med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare. Den förmögenhet som förvaltas av pensionsstiftelsen uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Förmögenheten i pensionsstiftelsen är investerad i flera olika typer av tillgångar för att uppnå en god riskspridning. För mer information om hur pensionsstiftelsen arbetar med tillgångsförvaltning, se dokumentet Placeringsriktlinjer nedan.

 

Epiroc har ansvaret att uppfylla pensionsåtagandena. Inga pensionsutbetalningar sker från pensionsstiftelsen, denna agerar som en pant för arbetsgivarens åtaganden. Som en extra trygghet är pensionsåtagandet även kreditförsäkrat hos försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. I det fall arbetsgivaren inte kan uppfylla sina åtaganden tar PRI kontroll över pensionsstiftelsen för att sen använda kapitalet till att infria pensionsåtagandena.

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Stockholm. 

 

 

Accelerate the transformation