Close

Lokalt samhällsengagemang

Hur vi påverkar våra lokalsamhällen är viktigt för oss. Vi engagerar oss i lokalsamhällen på flera olika sätt, antingen på eget initiativ eller i samarbete med kunder. Exempel på områden där vi engagerar oss är bland annat inom utbildning, miljö, utsatta grupper och katastrofprogram. Vatten åt Alla är vårt huvudsakliga samhällsengagemang. 

Vatten åt Alla

 

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Sedan 1984 har Vatten åt Alla varit Epirocs huvudsakliga samhällsengagemang. Det har finansierat projekt som stärker människor genom tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygien och därmed bidrar till mer friska samhällen.

 

Läs mer om Vatten åt Alla


Community Engagement

Den akademiska världen för hållbar utbildning

 

I ett försök att bidra till FN:s hållbarhetsmål nummer fyra om utbildning av hög kvalitet har Epiroc inriktat sig på ett globalt initiativ för att omforma gruvutbildningen. 

 

Läs mer om den akademiska världen för hållbar utbildning


Accelerate the transformation