Close

Vanliga frågor

För att du snabbt ska få svar har vi skapat denna sida med våra vanligaste frågor. Nedan hittar du de vanligaste frågorna som vi på Epiroc får skickat till oss. Sidan uppdateras kontinuenligt. Om du inte hittar svaret på din fråga nedan så kontakta oss via rätt ämnesinbox här.

Investerare

Vart kan jag hitta information gällande Årsstämman (AGM)?

Information gällande Årsstämman (AGM) finns under kapitlet bolagsstyrning på sidan bolagsstämmor.

När noterades Epiroc?

Epirocs aktier noterades på Nasdaq Stockholm den 18 juni 2018 till ett öppningspris om SEK 88.0 för A-aktien och SEK 84.0 för B-aktien.

Vad är Epirocs utdelningspolicy?

Epirocs mål är att ge aktieägarna långsiktigt stabila och ökande utdelningar. Utdelningen ska motsvara 50% av nettovinsten över en konjunkturcykel.

Läs mer om utdelning och återköp.

Vilka är Epirocs finasiella mål?

1.       Uppnå en årlig tillväxt på 8% över en konjunkturcykel och växa snabbare än marknaden. Tillväxten kommer att vara organisk, kompletterad av utvalda förvärv.

2.       Ha en branschledande rörelsemarginal med stark motståndskraft över konjunkturcykeln.

3.       Ge långsiktigt stabila och ökande utdelningar. Aktieutdelningen ska motsvara 50% av nettovinsten över en konjunkturcykel.

4.       Förbättra kapitaleffektiviteten och motståndskraften. Investeringar och förvärv ska skapa mervärde.

5.       Ha en effektiv kapitalstruktur och flexibilitet att göra utvalda förvärv. Målet är att behålla ett högt kreditbetyg (investment grade).

Jag är intresserad av Epirocs finansiella uppdateringar - hur kan jag få denna typ av uppdateringar?

För officiella pressmeddelanden om resultat, stora ordrar etc. Du behöver registrera dig själv och acceptera "opt-in" efter du har registrerat dig. Du ansluter dig till tjänsten via följande länk: https://news.cision.com/epiroc

Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier?

Epiroc har två aktieslag. A-aktier berättigar ägaren till en röst medan B-aktier berättigar ägaren till en tiondels röst. A-aktier och B-aktier har samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

 

Flera aktieslag är vanliga i Sverige och representerar en majoritet av det samlade börsvärdet av börsnoterade bolag i Sverige.

 

De olika aktieklasserna är en styrmekanism vilken underlättar en stabil, långsiktig investerarbas, samtidigt som en hög likviditet i aktierna möjliggörs. Enligt Svenskt Näringsliv har investerare som innehar aktier utan lika rösträttigheter ett gediget skydd enligt svensk bolagsrätt, som till exempel:

• en stark princip om lika och rättvis behandling av aktieägare,

• krav på kvalificerad majoritet för väsentliga aktieägarbeslut,

• hög grad av transparens,

• aktieägarnas företrädesrätt vid aktieemissioner, och minoritetsrättigheter att vidta särskilda åtgärder, inklusive att begära minimiutdelning, minoritetsrevisorer och särskilda granskare.

Vad är ”tyst period”?

Vi arrangerar inte möten med press, media, investerare eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period om 30 dagar innan vi publiserar vår kvartalsrapport. Vi tar bara upp frågor av generell karaktär under den tysta/stängda perioden.

Information gällande rapporteringsdatum och tysta perioder finns i vår kalender.

Vem är Epirocs största aktieägare?

Vår största ägare är det svenska investmentbolaget Investor AB. För en lista över våra största aktieägare, se sidan Aktieägare.

Hur får jag en utskriven kopia av årsredovisningen?

Du kan beställa en utskriven kopia genom att skicka ett e-mail till oss; ir@epiroc.com

Inköpsvärde efter uppdelningen från Atlas Copco när du gör den svenska skattedeklarationen?

Av anskaffningskostnaden för aktier i Atlas Copco AB, A-aktier eller B-aktier, bör 75 % hänföras till dessa aktier och 25 % till erhållna aktier i Epiroc AB, A-aktier eller B-aktier.

Media

Jag jobbar som journalist – vem ska jag kontakta?

Ekonomijournatlister och journatlister som bevakar global handel ska kontakta  Epirocs Media Relations Manager, Ola Kinnander, via media@epiroc.com
Lokala journalister ska kontakta Epirocs lokala kommunikationschefer, du hittar en lista med lokala kontaktpersoner här

Hur gör jag för att prenumerera på Epirocs pressmeddelanden?

För att börja prenumerera på Epiroc koncernens pressmeddelanden fyll i din information här: https://www.epirocgroup.com/en/media/corporate-press-releases?index=0   
Pressmeddelanden från koncernen inkluderar inte produktinformation, detta hanteras av våra divisioner. Om du är intresserad av produktinformation så skicka ett medelande till media@epiroc.com, och vi kommer skicka vidare din förfrågan till rätt dvision.   

Kan jag använda ett av era foton?

Epiroc har ett externt media galleri där bilder och filmer får användas externt, så länge innehållet används under legala former så som media publicering. Här hittar du vårt mediagalleri; https://www.media.epiroc.com/en.

 

 

Arbeta på Epiroc

Tar ni emot öppna ansökningar?

På grund av GDPR så accepterar vi inte öppna ansökningar, du hittar våra lediga tjänster här. 

Kommunikation

Var hittar jag Epirocs mediagalleri?

Du hittar Epirocs externa mediagalleri här: Media Gallery | Epiroc

 

För mer information om vårt varumärke besök vår sida: Vårt varumärke

Besökare och leveranser till Epirocs huvudkontor

Jag ska leverera ett paket till ert kontor, var är adessen?

Adressen till Epirocs huvudkontor är  Sickla Industriväg 19, våning 4. Här hittar du en karta till kontoret.

Var kan jag parkera om jag ska på möte på ert huvudkontor i Stockholm?

Vänster om vårt kontor finns ett antal kundparkeringar för Epiroc. Det går också bra att parkera vid Sickla Köpkvarter. Se vår karta.

Hållbarhet

Jag ska skriva min uppsats på universitetet om hållbarhet - finns det behov hos er?

Intresset att skriva om hållbarhet från ett företagsperspektiv har ökat, en trend som vi är väldigt glada över. Tyvärr har vi inte kapaciteten att hantera alla förfrågningar som kommer in till oss. Tveka dock inte att dela dina uppsatsplaner med oss, om vi ser ett behov så kommer vi återkoma till dig. Skicka ditt meddelande till Corporate Responsibility e-posten cr@epiroc.com.

Var kan jag få tillgång till er hållbarhetsrapport för 2023?

Vår hålllbarhetsrapport är en integrerad del av Epirocs årsredovisning för 2023. Du hittar den och tidigare årsredovisningar här.

Accelerate the transformation