Close

Konkurrensrättslig efterlevnad

Vi stödjer och eftersträvar rättvis konkurrens. Vi kommer därför aldrig att diskutera eller ingå avtal med konkurrenter om prissättning, produktionsvolymer, anbud, transaktionsvillkor, marginaler, fördelning eller uppdelning av marknader, områden eller kunder, huruvida eller på vilket sätt vi lämnar anbud, bojkotta andra företag eller ingå andra typer av olämpliga avtal eller överenskommelser.

 

Vi konkurrerar etiskt och lagligt på den globala marknaden och får inte I något läge involvera oss i aktiviteter som på ett otillbörligt sätt begränsar fri handel eller konkurrens.

 

För att konkurrera rättvist får måste vi följa den konkurrensrättslig lagstiftning som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet. Sådan lagstiftning är utformad för att bevara rättvisa och lika villkor för företag genom att förbjuda formella och informella avtal och praxis som på ett otillbörligt sätt begränsar handeln. För att efterleva sådan lagstiftning får vi aldrig diskutera åtgärder som kan begränsa handeln med konkurrenter såsom prissättning, anbud, fördelning eller uppdelning av marknader, områden eller kunder.

Inga Epiroc-anställda får tillhandahålla, motta eller utbyta följande typer av information i förhållande till konkurrenter eller deras representanter, varken muntligen, elektroniskt eller genom överlämnande dokument, i ett personligt möte, på en branschorganisation eller branschträff: priser, anbud, kundlistor, listor eller beskrivningar av territorier, rabatter eller andra typer av försäljningsvillkor, produktionskapacitet, volymer, kostnad, vinst eller marginaler, markandsandelar, sälj-, marknadsförings- eller utvecklingsstrategier för produkter eller tjänster, distributionsmetoder eller  kanaler, eller någon liknande information.
Accelerate the transformation