Close

Den akademiska världen för hållbar utbildning

I ett försök att bidra till FN:s hållbarhetsmål nummer fyra om utbildning av hög kvalitet har Epiroc inriktat sig på ett globalt initiativ för att omforma gruvutbildningen.

Gruvdrift är en komplex verksamhet som har visat på behovet av att påskynda införandet av ny teknik, t.ex. uppkopplingsmöjligheter, interoperabilitet, automation, digitalisering av processer och dataanalys samt elektrifiering. De som arbetar i vår bransch måste därför anpassa sig snabbare till de nya krav som ställs på gruvdriften. Nya profiler och färdigheter behövs därför.

 

Epiroc känner till dessa utmaningar och har åtagit sig att skapa den förändring som gruvindustrin behöver genom att utbilda nuvarande och framtida generationer av yrkesverksamma i samarbete med den akademiska världen. En av de effektivaste metoderna för att få fram dessa utbildade medarbetare är modellen företag och University Chair-modellen, som Epiroc främjar. Det första partnerskapet mellan Epiroc och University Chair inleddes med Epiroc Iberia 2018 och utvidgades senare till att omfatta Epirocs Andean region 2021 och bildade Epiroc-University Hub-and-Spokes Network.

 

Nu siktar Epiroc på att sprida detta strategiska projekt för hållbarhet och samhällsengagemang över hela världen. Vi kommer att skapa partnerskap med universitet och överbrygga klyftan mellan gruvindustrin och den akademiska världen för hållbar utbildning, med möjlighet att utveckla forskningsprogram tillsammans med universitet över hela världen i samarbete med International Council of Mining and Metals.

Community Engagement
Accelerate the transformation