Close

Underground

Divisionen Underground utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvdriftsutrustning, som ortdrivningsriggar, lastare, gruvtruckar och ventilationssystem, för underjordsverksamhet globalt. Den fokuserar på innovativ produktdesign och supportlösningar för eftermarknad för ökad kundnytta. Divisionen har tillverkning i Sverige, Indien och Kina.

Divisionen erbjuder även en stor del av produktportföljen i batterielektrisk version, vilket förbättrar arbetsmiljön i underjordsgruvor, stärker kundernas produktivitet och sänker deras totala driftskostnad.

Här är några exempel på innovativa lösningar från divisionen Underground:

Boomer XE3 in underground mine

Ortrivningsriggen Boomer. Ortdrivningsriggarna Boomer är utformade för spränghålsborrning i gruvbrytning och tunnelborrning under jord. Aggregaten är utrustade med upp till fyra bommar och täcker ett tvärsnitt på 6 m2 till 206 m2.

 

En rad automatiseringsfunktioner finns tillgängliga, så som det datoriserade riggstyrsystemet RCS som möjliggör fjärrstyrning med en kontrollpanel som övervakar lokala sensorer och kameror. Läs mer om riggarna här

Scooptram ST14 Battery, Boomer E2 Battery and Minetruck MT42 Battery 3D render, front view in underground mine

Den nya generationen batterielektriska underjordslastare, gruvtruckar och ortdrivningsriggar. De nya produkterna inkluderar 14- och 18 tons lastare, en 42-tons gruvtruck och mellanstorleken av borrfamiljen som inkluderar tunneldrivnings- och produktionsborraggregat och bergförstärkning.

 

Epiroc är stolta att ligga i täten när gruvbranschen börjar växla till elektriskt batteridriven utrustning. Kunder upplever fördelar som mer hälsosamma och energifyllda operatörer tack vare minskade utsläpp och ljudnivåer, så väl som reducerat behov och kostnad för ventilation och högre produktivitet.

 

Läs mer här om hur kunder ser på fördelarna med batterielektriska maskiner för underjord.

Scooptram Automation operator

Scooptram Automation Total. Detta är den högsta nivån av lastmaskinsautomatisering för flera maskinparker som sätter nya standarder för  produktivitet och säkerhet inom gruvbrytning underjord.

 

Lastarautomationspaketet förbättrar säkerhet och produktivitet genom att skapa en gemensam informationsmiljö som styr en maskinpark av lastmaskiner. Kärnan i systemet är Trafikhanteringssytemet. Läs mer om Scooptram Automation Total här.

Mobilaris Onboard tablet

Mobilaris Onboard™ Det här är en revolutionerande produkt som används från en standardpekskärm med omvälvande teknologi som möjliggör hög-precision positionering i underjordsgruvor även då positioneringsinfrastruktur saknas. Det ger verklig situationsberedskap för alla gruvarbetare, minskar trafikstockning och ger gruvbolagen bättre möjligheter genom ökad transparens, säkerhet och produktivitet.

Mobilaris Onboard™ har utvecklats av Mobilaris, delivs ägt av Epiroc. Läs mer om Mobilaris Onboard™ här.

Accelerate the transformation