Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Hälsa och säkerhet

Säkerheten står i centrum för vår innovationsstrategi och vi sätter alltid säkerhet och hälsa i främsta rummet i vårt produkt- och serviceerbjudande – ett exempel är Live Work Elimination.

Säkerhet och välbefinnande är viktiga prioriteringsområden för Epiroc. Det är grundläggande för oss att säkerställa en säker arbetsplats för våra anställda och vi ser det som avgörande att uppnå en vision om noll arbetsrelaterade olyckor.

 

Som arbetsgivare har vi ansvar att tillhandahålla säkra arbetsplatser och att se till att en stark säkerhetskultur utvecklas och upprätthålls. Våra produkter förbättrar säkerhets- och hälsoskyddet för anställda tack vare lösningar för autonom drift och fjärrstyrning, mekaniserad utrustning och batteridrivna lösningar för att nämna några. Detta bidrar till förbättrade säkerhetsförhållanden för våra anställda och kunder.

 

Mål och nyckeltal är på plats, liksom prioriteringar, för att säkerställa att vi förblir konkurrenskraftiga, innovativa och etiskt hållbara.

Resultat och utfall

Långsiktiga mål

Vi investerar i säkerhet

Kortsiktiga mål

Vi investerar i säkerhet och hälsa

Sammanfattning utfall

Vi investerar i säkerhet och hälsa
För mer information, ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisning här. 
Accelerate the transformation