Close

Korruptionsbekämpning

Vi tolererar inte mutor och korruption. Att muta innebär att erbjuda, tillhandahålla, godkänna, begära, godta eller ta emot någon form av ekonomisk ersättning eller annan fördel i syfte att förmå en person att göra eller underlåta att göra något eller att missbruka sin ställning. Policyn gäller för all bolag och anställda inom Epiroc-koncernen. Vi förväntar oss att våra affärspartners upprätthåller en hög etisk standard avseende korruptionsbekämpning och vi har processer på plats för att genomföra riskbedömningar och företagsutvärderingar av nya distributörer och mellanhänder.

 

Epiroc har nolltolerans mot mutor. Det är inte tillåtet att muta. Alla tillämpliga lagar och förordningar mot korruption i de länder vi är verksamma måste följas. Vi måste också undvika alla handlingar som kan uppfattas som försök att otillbörligt påverka någon. Det innebär att vi inte får:     

 

  • direkt eller indirekt erbjuda, tillhandahålla, godkänna, utlova eller ge mutor, kickbacks, utbetalningar, andra betalningar eller förmåner i syfte att få eller behålla affärer
  • direkt eller indirekt begära, gå med på att ta emot förmåner, kickbacks, utbetalningar eller andra betalningar i samband med Epirocs affärer

Lagar avseende korruptionsbekämpning som reglerar affärsrepresenation och gåvor i de länder vi bedriver verksamhet är tillämpliga för oss alla. Vi måste alltid undvika situationer där affärsrepresenation och gåvor (innebärande att tillhandahålla någonting av värde såsom kontanter, underhållning, måltider, sociala evenemang, sportevenemang, förmåner, dricks, rabatter eller tjänster) kan skada Epiroc eller de som är involverade i juridiskt hänsende eller skada vårt anseende.

 

Vi får aldrig försöka kringå dessa regler genom att använda privata medel eller att engagera en agent eller representant för att betala för affärsrepresenation eller gåvor som vi inte är tillåtna att tillhandahålla själva.  Riktlinjerna i detta program gäller även för våra agenter och representanter.

Accelerate the transformation