Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet och ansvarsfullt företagande

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är aspekter som är integrerade i Epirocs kunderbjudanden och våra affärsprocesser Vi anser att detta är grundläggande för att bygga ett företag som är väl rustat att ta sig an framtida utmaningar och möjligheter i en värld som förändras i snabb takt.

 

Det finns policyer och processer på plats som vägledning för vårt hållbarhetsarbete. Mål och nyckeltal är identifierade och följs upp.

 

Det är viktigt för Epiroc att skydda sitt rykte som ett pålitligt och trovärdigt företag, och vi tror på att skapa värde för alla intressenter. Att vara ett trovärdigt företag omfattar också ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter och klart ta en tydlig ställning mot korruption.

 

Ett viktigt skifte för gruvuindustrin är trenden mot automation, interoperabilitet och digitalisering som kan leda till minskade kostnader, produktivitetsökningar, förbättrad hälsa och säkerhet samt positiva miljöeffekter. Ökad automation minskar också arbetskostnader, hälso- och säkerhetsrisker.

 

Vi har också tagit fram nya 2030 hållbarhetsmål.

 

När vi lyckas bidrar vi aktivt till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Observera att övrig information på våra hållbarhetssidor är på engelska och länkarna nedan tar dig till vår engelska webbplats.