Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Hållbarhet

Epiroc strategiska prioriteringar för lönsam tillväxt, som också är hållbar, implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och kontrollverktyg

Säkerhet och hållbarhet är en integrerade delar i hela Epirocs strategi och verksamhet. Vi söker kontinuerligt efter sätt att göra verksamheten mer hållbar och på så sätt bidra till våra kunders hållbarhet.

Vi har identifierat fyra nyckelområden och har fastställt relaterade resultatindikatorer som följs upp kontinuerligt. Områdena avser säkerhet och välbefinnande, utveckling av medarbetare och ledare, ansvarsfull och effektiv resursanvändning och att leva enligt de högsta etiska normerna.

Det är viktigt för Epiroc att skydda sitt rykte som ett pålitligt och trovärdigt företag, och vi tror på att skapa värde för alla intressenter. Att vara ett trovärdigt företag omfattar också ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter och klart ta en tydlig ställning mot korruption.

Epirocs strategiska prioriteringar för hållbar lönsam tillväxt och ansvarsfullt företagande implementeras i det dagliga arbetet och stöds av policyer och kontrollverktyg. När vi lyckas bidrar vi aktivt till att uppnå globala FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Observera att övrig information på våra hållbarhetssidor är på engelska och länkarna nedan tar dig till vår engelska webbplats.