Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Återköp av aktier

Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier, se sid 102-104 i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2018.

Transaktionerna finns tillgängliga på Nasdaqs hemsida. Välj ”Epiroc” under ”Company”.