Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Återköp av aktier

Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier, se sid 102-104 i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning 2018.
Transaktionerna finns tillgängliga på Nasdaqs hemsida. Välj ”Epiroc” under ”Company”.