Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Återköp av aktier

Återköp av aktier görs för att täcka de aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammen. För ytterligare information om programmen och återköp av egna aktier, se noten ”Ersättningar till anställda” i Epirocs Års- och hållbarhetsredovisning.

 

Du hittar den senaste publikationen här. 

Transaktionerna finns även tillgängliga på Nasdaqs hemsida. Välj ”Epiroc” under ”Company”.