Close
Epiroc 2030 sustainability goals

Epiroc 2030 hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål för 2030 hjälper oss att säkerställa att vår prestation förbättras och att organisationen är anpassad för att direkt ta itu med viktiga utmaningar och möjligheter.

Vi har fastställt långsiktiga hållbarhetsmål för 2030 inom områdena människor och planet, i linje med Parisavtalet och FN:s agenda för hållbar utveckling till 2030. Nyckeltal är på plats för att säkerställa att vår verksamhet förblir konkurrenskraftig, innovativ och etiskt sund. För att säkerställa att vi håller oss på rätt spår kommer vi att fortsätta mäta framstegen med kortsiktiga mål, som vi har gjort tidigare.

 

För att läsa mer om vår färdplan, framsteg och aktiviteter, se årsredovisningen och hållbarhetsrapporten

People: healthy, safe, ethical
Planet: halve CO2 emission

VD och koncernchef Helena Hedblom diskuterar Epirocs nya hållbarhetsmål för 2030.

0:00
|
Progress: 0%
Accelerate the transformation