Close

Affärspartners och ansvarsfull värdekedja

Att bedriva affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt är av största vikt för Epiroc. Därför väljer vi att samarbeta med affärspartners med höga standarder. Detta gäller både kvaliteten på de varor och tjänster som de tillhandahåller, och att de agerar i enlighet med höga etiska normer och med integritet.

Uppförandekod för affärspartners

Epirocs uppförandekod för affärspartners bygger på tillämplig lagstiftning och internationellt erkända principer för hur företag bör bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Affärspartners till Epiroc måste följa och leva upp till de höga etiska standarder och integritet som Epiroc anser vara viktiga.


Epiroc Prohibited and Declarable Lists

Epiroc Prohibited and Declarable Lists är listor över farliga ämnen som antingen är förbjudna eller måste deklareras på grund av deras potentiella negativa påverkan på hälsa eller miljö. Efterlevnad av dessa listor är en del av Epirocs uppförandekod för affärspartners.

 

Vi förväntar oss att våra affärspartners följer dessa listor (angivna nedan), samt eventuell tillämplig nationell lagstiftning och vidtar följande åtgärder:

Avvecklingslistan visas som bilaga B för både Prohibited and Declarable Lists.Konfliktmineraler är en policy

Epirocs policy för konfliktmineraler är en policy som rör inköp av naturmineraler som kan härstamma från konfliktdrabbade eller högriskområden.
Accelerate the transformation