Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Digital Solutions

Erbjuder lösningar som driver den digitala transformationen av gruv-, bygg- och anläggningsindustrierna. Divisionen tillhandahåller ett brett sortiment av teknikagnostiska och dynamiska digitala lösningar som förbättrar säkerhet, produktivitet, och hållbarhet på sajt, från kontrollrummet till styrelserummet.

 

Innovation för produktivitet

Woman sitting in front of computer screens in Epiroc control tower

Genom att ha en syn på digitalisering som ett ekosystem och genom att arbeta med öppen och säker dataarkitektur möjliggör divisionen för Epiroc att vara en långsiktig partner på digitaliseringsresan. 

 

Med interoperabilitet, avancerad dataanalys och digitaliserade arbetsprocesser hjälper divisionen våra kunder att ta de rätta stegen mot förbättrad verksamhet. Divisionen har globalt placerade applikationscenter som stödjer våra kunder. 

Här är exempel på divisionens innovativa lösningar:

My Epiroc Tablet, Technology and Digital division
My Epiroc digitala flotthanteringslösning. My Epiroc är tillgängligt för webben och mobila enheter med funktioner som stärker flotteffektiviteten och säkerheten. My Epiroc-plattformen gör det möjligt för gruv- och infrastrukturverksamheter att optimera flottprestandan närsomhelst, från vilket enhet som helst och oavsett arbetsroll. Oavsett rollen – t.ex. en chef för maskinparken som fokuserar på drifttid eller en serivcetekniker som håller reda på utrustningen – så är My Epiroc byggt för att vara ett stöd så att jobbet blir gjort och arbetsflödet förbättras. Läs mer om My Epiroc här
People in a vehicle in an underground mine looking at the Mobilaris Onboard device
Mobilaris produktportfölj för gruv- och tunnelverksamhet fokuserar på att ge en helhetsbild av driften. Realtidsdata och exceptionell 3D-visualisering möjliggör transparens och insyn. Alla – överallt - kommer att veta vad som sker underjord. Denna information gör det möjligt att få kontroll på verksamheten och resurserna. Medarbetare kan agera på det som sker och ta smarta beslut snabbare. 
Planning
MineRP:s gruvdataplattform fokuserar på standarddriven integration av teknisk och affärsdata, samt interoperabilitet mellan mjukvaruapplikationer. Det agnostiska tillvägagångssättet gör att MineRP’s dataplattform kan installeras som ett nav för all gruvdata i ett gruvbolag. Läs mer här.
Certiq telematics system, concept image
Certiq är en telematiklösning, som finns tillgänglig för större delen av gruv- och anläggningsutrustning, både ovan- och underjord. Certiq samlar in, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen. Detaljkunskap om maskinflottan och omedelbar överblick är nycklarna för att förbättra kundernas processer. Läs mer om Certiq här.
Accelerate the transformation