Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Technology & Digital

Technology & Digital-divisionen koordinerar och utvecklar teknologilösningar, och tillhandahåller specialistkonsulter och tekniska tjänster. Divisionen driver utbyggnaded av automation, digitalisering och interoperabilitet i huvudsak för Epirocs andra divisioner. Dess forsknings- och utvecklingscenter ligger i Sverige och Indien. Divisionen har regionala applikationscenter för automation och informationshanteringslösningar på sex kontinenter. 

Innovation för produktivitet

Woman sitting in front of computer screens in Epiroc control tower

Technology & Digital-divisionen utvecklar och underhåller dataplattformarna för dagens teknik och morgondatens innovationer. Med en miljöfokuserad syn på automation och genom att arbeta med öppen data gör möjliggör divisionen för Epiroc att vara en långsiktig partner för sina kunder på sin digitaliseringsresa. 

 

Framtiden handlar om interoperabilitet, automatisering, avancerad dataanalys och en arbetsprocess där Epiroc hjälper sina kunder att ta de rätta stegen mot förbättrad verksamhet. Varje litet steg resulterar i digitaliseringens tydliga fördelar - ökad säkerhet, förutsägbarhet och produktivitet.

 

Epirocs paket av digitala lösningar kallas 6th Sense, vilket optimerar kundernas teknologi, värdekedja och medarbetare genom automation av maskiner och processer och systemintegration. Läs mer om 6th Sense här

Här är ett par exempel på Technology & Digital-divisionens innovativa lösningar:

Fleet Manager using My Epiroc
My Epiroc digitala flotthanteringslösning. My Epiroc är tillgängligt för webben och mobila enheter med funktioner som stärker flotteffektiviteten och säkerheten. My Epiroc-plattformen gör det möjligt för gruv- och infrastrukturverksamheter att optimera flottprestandan närsomhelst, från vilket enhet som helst och oavsett arbetsroll. Oavsett rollen – t.ex. en chef för maskinparken som fokuserar på drifttid eller en serivcetekniker som håller reda på utrustningen – så är My Epiroc byggt för att vara ett stöd så att jobbet blir gjort och arbetsflödet förbättras. Läs mer om My Epiroc här
Certiq telematics system, concept image
Certiq, en telematiklösning. Certiq samlar in, jämför och kommunicerar viktig information om utrutningen. Den finns tillgänglig för större delen av gruv- och anläggningsutrustning, både ovan- och underjord. Detaljkunskap om och omedelbar överblick på din flotta förbättrar dina processer. Läs mer om Certiq här.