Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Epirocs största aktieägare

Tabellen nedan visar Epirocs största aktieägarna efter kapital. 

Källa: Monitor 

31 december 2023

Epiroc har bedömt att verksamheten är att anse som skyddsvärd enligt lag (2023:560) om utländska direktinvesteringar. Önskar ni genomföra en betydande investering bör gränsvärdena i lagen kontrolleras då anmälningsskyldighet till Inspektionen för strategiska produkter kan föreligga.
Accelerate the transformation