Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epirocs 10 största aktieägare

Tabellen nedan visar Epirocs tio största aktieägarna efter röstetal som är registrerade direkt eller som ägargrupp hos Euroclear den 31 mars 2019.