Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Börsnotering av Epiroc

På årsstämman den 24 april 2018, beslutade aktieägarna i Atlas Copco att dela ut Epiroc. Första dagen för handel i Epiroc på Nasdaq Stockholm var den 18 juni 2018.
Atlas Copco har begärt generella riktlinjer från Skatteverket gällande fördelningen av anskaffningsutgift mellan Atlas Copcos och Epirocs aktier. Se Skatteverkets allmänna råd för fördelningen av anskaffningsutgift. För mer information angående vissa specifika skattefrågor, se sidorna 115-119 i Eprioc's noteringsprospekt.
Börsnotering av Epiroc. Läs prospektet
 • 20180525 Ladda ner Epirocs prospekt 4.2 MB, PDF
 • 20180420 Inbjudan till Epiroc kapitalmarknadsdag den 30 maj 2018 248 kB, PDF
 • 20180320 Informationsbroschyr om Epiroc 1.5 MB, PDF
 • 20180223 Epiroc kapitalmarknadsdag den 30 maj 2018 349.1 kB, PDF
 • 20171222 Atlas Copco offentliggör tre nya medlemmar i styrelsen för Epiroc AB 168.7 kB, PDF
 • 20171114 Kapitalmarknadsdag 2017 Epiroc Split Update 1.3 MB, PDF
 • 20171114 Atlas Copco håller 2017 års kapitalmarknadsdag 209.6 kB, PDF
 • 20170905 Atlas Copco offentliggör nya styrelseledamöter i Epiroc AB, bolaget som planeras att börsnoteras 2018 72.7 kB, PDF
 • 20170823 Atlas Copco offentliggör ledningsgruppen för Epiroc, bolaget som planeras att delas ut 2018 83.9 kB, PDF
 • 20170718 Per Lindberg utnämnd till VD för Epiroc, bolaget som Atlas Copco planerar att dela ut 2018 290 kB, PDF
 • 20170615 Atlas Copco erhåller samtycke från obligationsinnehavare 24.8 kB, PDF
 • 20170523 Atlas Copco avser inhämta samtycke från vissa obligationsinnehavare 131.2 kB, PDF
 • 20170502 Atlas Copco väljer Epiroc som namn på det bolag som ska delas ut 2018 163 kB, PDF
 • 20170426 Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos första kvartal 2017 167.1 kB, PDF
 • 20170116 Atlas Copcos styrelse föreslår att dela Gruppen 2018 353.8 kB, PDF
 • 20170116 Atlas Copco Foreslar Delning Av Gruppen 428.1 kB, PDF
 • 20180517 Utdelning och notering av Epiroc AB 155 kB, PDF