Close

Börsnotering av Epiroc

På årsstämman den 24 april 2018, beslutade aktieägarna i Atlas Copco att dela ut Epiroc. Första dagen för handel i Epiroc på Nasdaq Stockholm var den 18 juni 2018.
Atlas Copco har begärt generella riktlinjer från Skatteverket gällande fördelningen av anskaffningsutgift mellan Atlas Copcos och Epirocs aktier. Se Skatteverkets allmänna råd för fördelningen av anskaffningsutgift. För mer information angående vissa specifika skattefrågor, se sidorna 115-119 i Eprioc's noteringsprospekt.
Börsnotering av Epiroc. Läs prospektet
Accelerate the transformation