Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Styrelse

Styrelsen i Epiroc har det övergripande ansvaret för att organisationen, förvaltningen och ledningen av Epiroc sker i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Styrelsen i Epiroc ser till att alla regler följs och att det finns effektiva kontrollsystem på plats. Ett effektivt kontrollsystem ser till att det blir rätt balans mellan risk och kontroll.

Målet är att leverera förstklassigt värdeskapande genom en kombination av stark operativ utveckling, effektivt kapitalutnyttjande och en stabil ökning av utdelningen till Epirocs aktieägare.

Styrelsen i Epiroc består för närvarande av åtta medlemmar som utsetts av bolagsstämman samt två arbetstagarrepresentanter med var sin suppleant.