Close

Historiska milstolpar

Epirocs historia startade 1873 då företaget – som då kallades Atlas - grundades i Stockholm. Epiroc och Atlas Copco delar sin historia fram till den 18 juni 2018 då Epiroc delades ut till Atlas Copcos aktieägare och blev ett fristående börsnoterat bolag.
Epirocs milstolpar
En bild med texten "Accelerate the transformation"
2023

Världen behöver metaller och mineraler för energiomställningen och vi behöver städer som kan hantera en växande befolkning på ett hållbart sätt. För att lyckas måste vi påskynda omställningen mot en mer hållbar gruv- och anläggningsindustri. Vi på Epiroc accelererar denna transformation.

En bild med texten "Accelerate the transformation"
2023

Världen behöver metaller och mineraler för energiomställningen och vi behöver städer som kan hantera en växande befolkning på ett hållbart sätt. För att lyckas måste vi påskynda omställningen mot en mer hållbar gruv- och anläggningsindustri. Vi på Epiroc accelererar denna transformation.

2020

Epiroc utnämner nya medlemmar av koncernledningen och skapar en effektivare arbetsstruktur. Den nya strukturen har fem divisioner och cheferna rapporterar nu direkt till VD och koncernchef; Helena Hedblom. Den finansiella rapporteringsstrukturen bibehålls med två segment: Equipment & Service och Tools & Attachments.

Helena Hedblom
Helena Hedblom
2020

Epiroc utnämner nya medlemmar av koncernledningen och skapar en effektivare arbetsstruktur. Den nya strukturen har fem divisioner och cheferna rapporterar nu direkt till VD och koncernchef; Helena Hedblom. Den finansiella rapporteringsstrukturen bibehålls med två segment: Equipment & Service och Tools & Attachments.

Bild på Epiroc-loggan med gul bakgrund
2018

Det formella beslutet att separera Epiroc genom Lex Asea-spin-off togs på Atlas Copco ABs årsstämma

Bild på Epiroc-loggan med gul bakgrund
2018

Det formella beslutet att separera Epiroc genom Lex Asea-spin-off togs på Atlas Copco ABs årsstämma

2011

Nytt FoU centrum för gruv och infrastruktur öppnade i Nanjing, Kina

Bild på en Epiroc maskin i en gruva
Bild på en Epiroc maskin i en gruva
2011

Nytt FoU centrum för gruv och infrastruktur öppnade i Nanjing, Kina

Bild på en man och borrmaskin i skogsmiljö
2005

Den första ljuddämpade ovanjordsborriggen lanserades, vilket möjliggjorde borrning dygnet runt i tätbefolkade områden

Bild på en man och borrmaskin i skogsmiljö
2005

Den första ljuddämpade ovanjordsborriggen lanserades, vilket möjliggjorde borrning dygnet runt i tätbefolkade områden

Vill du lära dig mer om Epiroc? Bläddra i vår fina kundtidning här. 
Accelerate the transformation