Close

Vårt varumärke

En 151 år gammal start-up med djupa rötter i gruv- och anläggningsindustrierna.

Epiroc är ett ungt varumärke med ett historiskt arv inom gruv- och anläggningsindustrin. Det är en minutiöst utformad identitet som linjerar med våra olika intressentgrupper – kunder, anställda, aktieägare, investerare och samhället. Vi inser vikten av att presentera en enhetlig bild och se till att vårt varumärke förmedlar samma essens av innovation, mod och tillförlitlighet för alla som interagerar med det.

 

Vi presenterar oss stolt som en modig branschledare som vid varje kommunikationstillfälle inger livlig energi och en resolut varumärkespositionering.

 

We dare to think new - och denna visionen vägleder oss på vår resa mot produktivitets- och hållbarhetsomvandling. Det innebär att vi främjar innovativt tänkande i våra team och alltid utmanar vårt sätt att göra saker i de branscher vi är verksamma inom. 
 

Vi investerar i hållbarhetsinitiativ, förespråkar ansvarsfulla affärsmetoder och strävar efter att minimera det ekologiska fotavtrycket. Genom dessa ansträngningar och att konsekvent levera värde och visa ett engagemna för de gemensamma målen för utveckling och hållbarhet, stärker vi vårt varumärke och vårdar förtroende och lojalitet bland våra intressenter genom att konsekvent leverera värde och visa ett engagemang för gemensamma mål för framsteg och hållbarhet. I grund och botten handlar vårt varumärke om att bygga en stark koppling till alla våra intressenter, förkroppsliga innovation och accelerera transformationen för att forma framtiden för de branscher vi arbetar med.

 

 

 

0:00
|
Progress: 0%

Varumärkesriktlinjer

Våra varumärkesriktlinjer fungerar som en väktare av vår verksamhet och säkerställer en sammanhängande visuell identitet, en distinkt tonalitet och en motståndskraftig varumärkespersonlighet som skiljer oss från mängden, stöder vår positionering och förstärker vårt engagemang för att driva produktivitets- och hållbarhetsomvandling.

 

För att gå till Epiroc:s mediagalleri klicka här.

Epirocs syn på lobbying

Epiroc spelar en viktig roll i samhället i stort och som sådan kan vi påverkas av olika statliga åtgärder. Emellertid är Epirocs allmänna policy att inte vara aktivt och direkt engagerad i lobbyverksamhet relaterade till regeringar. Istället är vi medlem i utvalda branschorganisationer, såsom SveMin i Sverige, och vi är också medlem i vissa regeringsledda partnerskap, framför allt inom EU, som syftar till att främja säkerhet och energieffektivitet inom vår bransch. Vi övervakar kontinuerligt den regulatoriska utvecklingen som är relevant för vår bransch och verksamhet.
Image Evgenia Kulikova
Evgenia Kulikova

Group Brand & Communications Manager

Karin Cox, Vice President Brand & Communications
Karin Cox

Vice President Brand & Communications

Accelerate the transformation