Close

Vår verksamhet

Kunder inom gruv- och infrastrukturindustrin vänder sig till Epiroc för mer produktivitet, säkerhet och hållbarhet. Vi arbetar på ett decentraliserat sätt genom åtta divisioner, alla med globalt ansvar för sina respektive verksamheter.
Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Koncernen är organiserad i åtta separata och fokuserade men även integrerade divisioner och har två rapportsegment: Equipment & Service och Tools & Attachments. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. 
Divisioner

Läs mer om våra divisioner nedan

Accelerate the transformation