Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Epiroc slutför förvärv av New Concept Mining, sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter under jord

2 april 2019

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har slutfört förvärvet av New Concept Mining, en sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter för gruvor under jord.  

Delar av teamet på New Concept Mining

New Concept Mining är baserat i Johannesburg, Sydafrika, och har även anläggningar i Peru, Zambia och Kanada. Företaget tillverkar ett omfattande sortiment av produkter för att förstärka tak i gruvor och bergövervakningssystem med relaterade tillbehör. New Concept Mining har cirka 900 anställda och intäkterna under 2018 var cirka MSEK 645. Företaget är registrerat som Innovative Mining Products (Proprietary) Limited, men är allmänt känt som New Concept Mining.


Epiroc meddelade den 6 november 2018 att det hade tecknat avtal om att förvärva New Concept Mining.


Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Epirocs börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten blir del av Epirocs division Rock Drilling Tools och kommer att fortsätta vara baserad i Johannesburg. För mer information om verksamheten, vänligen se www.newconceptmining.com.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Helena Hedblom, Gruv- och Infrastrukturchef

010 755 0000

  • 20190402 Epiroc slutför förvärv av New Concept Mining, sydafrikansk tillverkare av bergförstärkningsprodukter under jord 315.7 kB, PDF
  • The team 203.9 kB, JPEG