Close

Epiroc slutför förvärv av kanadensisk verksamhet inom bergförstärkning

juni 17, 2024 08:30 CEST

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv och anläggningsindustrin, har slutfört förvärvet av verksamheten i Yieldpoint Inc., ett kanadensiskt bolag som tillhandahåller avancerade bergförstärkningslösningar som stärker säkerheten för gruv- och anläggningsapplikationer. 

Yieldpoint är baserat i Kingston, Ontario, Kanada, och har cirka 10 anställda. Bolaget designar, tillverkar och säljer avancerade digitala geotekniska instrument, och har kunder över hela världen. Produkterna, som inkluderar bergrörelsesensorer och telemetrilösningar, används främst i gruvor under jord samt i tunnel- och anläggningsapplikationer. Yieldpoints lösningar stödjer digitalisering av bergförstärkning och skapar en säkrare arbetsmiljö.

Epiroc meddelade den 28 maj 2024 att det hade tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Yieldpoint. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen då transaktionen inte omfattas av offentliggörandeskyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

För mer information om Yieldpoint, se www.yieldpoint.com.

För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle.Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för auto mation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

2024 Samtliga koncernnyheter Andra koncernnyheter

Accelerate the transformation