Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Styrkor och mål (investment case)

En unik kombination av styrkor definierar Epiroc och är grunden till att vi fortsätter att vara framgångsrika på en konkurrensutsatt världsmarknad inom gruvdrift och infrastruktur. Vi är mycket stolta över vårt 151-åriga arv. Grunden till framgången är en kombination av våra styrkor och vår strategi med fokus på attraktiva nischer där vi har som mål att leverera bästa möjliga resultat.

Styrka 1: Vi fokuserar på attraktiva nischer med strukturell tillväxt

Gruvdrift och anläggningsarbeten gynnas av en strukturell underliggande efterfrågetillväxt. Att möta denna efterfrågan blir dock allt mer utmanande samtidigt som hållbarhetstransformationen pågår. Därför finns vi i nischer där vår tekniskt avancerade utrustning och våra eftermarknadslösningar är verksamhetskritiska för kunderna.

Styrka 2: Vi driver produktivitets- och hållbarhetstransformationen i vår bransch

Tillsammans med kunder och affärspartners utvecklar vi säkra och hållbara produkter och lösningar som ökar produktiviteten och sänker kostnaderna. Automation, elektrifiering och digitalisering är i fokus i vårt innovationsarbete.

 

 

Styrka 3: Vi har en hög andel återkommande affärer

Våra eftermarknadslösningar och vår globala servicenärvaro ökar produktiviteten och livslängden för vår utrustning samtidigt som våra kundrelationer stärks. Genom att ständigt utveckla nya lösningar och tjänster kan vi få vår motståndskraftiga eftermarknadsaffär att växa ytterligare.

Styrka 4: Vi har en välbeprövad affärsmodell

Vi har en fokuserad och decentraliserad verksamhet som kan anpassas snabbt och

effektivt när efterfrågan förändras. Vår styrka bygger på en hög andel direktförsäljning,

en stark serviceverksamhet och en flexibel tillverkningsfilosofi. Vi strävar ständigt att bli

bättre.

 

 • Fokus och decentralisering
  • Snabba och effektiva beslut
 • Hög andel direktförsäljning
  • 89% direktförsäljning
 • Stark eftermarknadsverksamhet 
  • Eftermarknaden motsvarar 68% av intäkterna
 • Flexibel tillverkning
  • 75% av produktkostnaden för utrustningen köps in
 • Innovation och samarbete
  • Ledande inom automation, digitalisering och elektrifiering

Styrka 5: Vi skapar värde för våra intressenter

Vi skapar värde för våra intressenter genom ansvarsfullt företagande samtidigt som vi arbetar för att uppnå hållbar lönsam tillväxt. En del i vår strategi är förstås också att ta vara på framtida möjligheter, t.ex. genom förvärv. Våra viktigaste kriterier vid förvärv är attraktiva verksamheter och strategier som passar väl ihop med Epiroc, synergier samt möjlighet att bli eller förbli marknadsledande.

Finansiella mål

Hållbarhetsmål och nyckeltal 

För att säkerställa att vi arbetar med de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för Epiroc, genomför vi regelbundet väsentlighetsanalyser. Utifrån resultatet grupperar vi våra mest väsentliga frågor i fyra fokusområden och identifierar nyckeltal (KPI:er) för varje fråga i syfte att hjälpa oss att mäta deras relevans och påverkan

 

 • Vi lever upp till de högsta etiska normerna
 • Vi investerar i säkerhet och hälsa
 • Vi växer med passionerade medarbetare och djärva ledare
 • Vi använder resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt

Epiroc hållbarhetsmål 2030

Epiroc goals

Ambitiösa klimatmål validerade som vetenskapsbaserade

Våra kunder återfinns främst inom gruvdrift och infrastruktur. Vår roll är att säkerställa att våra kunder kan arbeta på det säkraste, mest miljövänliga och effektiva sättet. Våra innovationer behövs om vi globalt ska lyckas med ambitionen att minska koldioxidutsläpp, samtidigt som en växande befolkning ska försörjas. I våra långsiktiga hållbarhetsmål för 2030 åtar vi oss att t.ex. halvera de absoluta CO2e-utsläppen i vår egen verksamhet och från användningen av sålda produkter. I november 2021 validerades dessa mål av Science Based Targets initiative (SBTi). Detta innebär att våra mål är anpassade för att hålla den globala uppvärmningen vid maximalt 1.5° C, i enlighet med Parisavtalet om klimatet och Klimatpakten från Glasgow. Det är fantastiskt att få våra mål bekräftade som branschledande och långt över SBTis minimikrav.

Styrka 6: Vår framgång bygger på hållbarhet och en stark företagskultur

Epiroc har en stark företagskultur med passionerade medarbetare, vilket skapar grunden till att förbli en attraktiv arbetsgivare och en högpresterande organisation. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör och vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda. Vår starka grund är en konkurrensfördel.
Sidan uppdaterades 2024-03-11
Accelerate the transformation