Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Styrkor och mål

En unik kombination av styrkor definierar Epiroc och är grunden till att vi fortsätter att vara framgångsrika på en konkurrensutsatt världsmarknad inom gruvdrift och infrastruktur. Vi är mycket stolta över vårt 148-åriga arv. Grunden till framgången är en kombination av våra styrkor och vår strategi med fokus på attraktiva nischer där vi har som mål att leverera resultat.

Styrka 1: Vi är en ledande produktivitetspartner i attraktiva nischer

Vi erbjuder produktivitetslösningar för tillämpningar i hårt berg och har verksamhet i utvalda attraktiva nischer inom gruvdrift och infrastruktur i hela världen. Vi finns alltid nära kunden tack vare vår försäljning i fler än 150 länder.

Styrka 2: Vi har en hög andel återkommande affärer

Eftermarknaden är en integrerad del av vårt erbjudande för att garantera säkerhet och hög produktivitet för våra kunder. Vi tillhandahåller reservdelar och förbrukningsvaror, professionella tjänster, supportlösningar och utbildning.

Styrka 3: Vi driver utvecklingen mot intelligent gruvdrift och infrastruktur

Vi anser att teknologier såsom automation, interoperabilitet och eldrift är framtiden. Våra passionerade medarbetare driver hela tiden tillsammans med kunderna på innovationerna för att skapa säkra och hållbara lösningar som ger ökad produktivitet och lägre kostnader för våra kunder. 

Styrka 4: Vi har en stark och beprövad affärsmodell

Vi har en fokuserad och decentraliserad verksamhet som kan anpassas snabbt och effektivt när efterfrågan förändras. Vår styrka bygger på en hög andel direktförsäljning, en stark serviceverksamhet och en flexibel tillverkningsfilosofi. 

 • Fokuserad och decentraliserade verksamheter.
  • Snabba och effektiva beslut. 
 • Hög andel direkt försäljning och service. 
  • 85% direktförsäljning. 
 • Stark serviceverksamhet.
  • Eftermarknaden representerade 68% av intäkterna 2020. 
 • Flexibel tillverkning. 
  • 75% av produktkostnaden för utrustning köps in från underleverantörer. 
 • Starkt fokus på innovation. 
  • Ledande inom automation, digitalisering och batteridrift.

Styrka 5: Vi skapar värde för våra intressenter

Vi skapar värde för våra intressenter genom ansvarsfullt företagande samtidigt som vi arbetar för att uppnå en hållbar lönsam tillväxt. Ansvarsfullt företagande är fundamentalt i vårt erbjudande till kunderna vilket hjälper oss att locka och behålla motiverade medarbetare.

 

Finansiella mål

Hållbarhetsmål och nyckeltal 

Vi driver utvecklingen mot intelligent gruvdrift och infrastruktur. Innovativa, säkra och hållbara lösningar för ökad produktivitet är nyckeln för oss. Det betyder att fokus på innovation gör att vi uppnår miljö- och säkerhetsvinster. Det betyder att vi väljer rätt medarbetare och bygger ett respekterat varumärke och rykte. Det betyder också vi följer de högsta säkerhets- och miljöstandarderna i både vår egen och i våra kunders verksamhet samt har en stark etisk kompass som vägleder våra beslut.

 

Epiroc har fyra prioriterade områden inom hållbarhet; Vi lever upp till de högsta etiska normerna, vi investerar i säkerhet och välbefinnande, vi växer med passionerade medarbetare och djärva ledare samt vi använder resurser på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. För varje fokusområde finns det flera mål och resultatindikatorer som säkerställer att vår verksamhet förblir konkurrenskraftig, innovativ och etisk. Vi har dessa prioriteringar för att ta tillvara på möjligheter samtidigt som vi minskar riskerna i verksamheten. 

*2016-2019

Epiroc hållbarhetsmål 2030

I linje med Parisavtalet och FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling har vi fastställt långsiktiga hållbarhetsmål inom områdena människor och planet (nedan). För att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning fortsätter vi även att mäta våra framsteg med kortsiktiga mål (ovan). 

Hälsa och säkerhet

 • Inga arbetsrelaterade skador.

Balanserad arbetskraft

 • Dubbla antalet kvinnor i operativa roller.

Etik: Omvandla ord till handling

 • Alla anställda och affärspartner ska följa vår uppförandekod. 
 • Implementerat en ansvarsfull bedömningsprocess vid försäljning 

Halvera Co2-utsläpp

 • Halvera Co2-utsläpp från egen verksamhet.
 • 90% förnybar energi i egen verksamhet.
 • Halvera Co2-utsläpp från transport.
 • Erbjuda ett komplett utbud av utsläppsfria produkter.
 • Halvera Co2-utsläpp från utrustning som säljs 2030.
 • Kräva 50% reduktion av koldioxidutsläpp från relevanta leverantörer.

  Du kan hitta mer information på våra hållbarhetssidor.

Epiroc goals