Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna. På den extra bolagsstämman som hölls den 1 februari 2018 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de fyra röstmässigt största aktieägarna och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare.

Följande representanter för aktieägarna i Epiroc AB, tillsammans med styrelseordföranden Ronnie Leten, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2019.

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande) Ramsay Brufer – Alecta Jan Andersson – Swedbank Robur fonder Hans Ek – SEB fonder

Epiroc AB:s årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens sekreterare på e-post, nominations@epiroc.com, eller per post till Jörgen Ekelöw, Epiroc AB, Box 4015, 131 04 Nacka. Förslag till årsstämman ska senast ha inkommit den 21 mars 2019 för att med säkerhet komma med i kallelsen.