Close

Not sure what to search for?

We provide you an overview of the most visited pages

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna. På den extra bolagsstämman som hölls den 1 februari 2018 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de fyra röstmässigt största aktieägarna och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare.