Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Valberedning

Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att nominera kandidater till posten som ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt lämna förslag på arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska även nominera kandidater till posten som revisor samt lämna förslag på arvode till denna. På den årsstämman 2019 beslutades att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, som representerar de fyra röstmässigt största aktieägarna och som önskar utse en representant. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare.

Följande representanter för aktieägarna i Epiroc AB, tillsammans med styrelseordföranden Ronnie Leten, bildade valberedning inför årsstämman 2019.

Petra Hedengran, Investor AB (ordförande) Ramsay Brufer – Alecta Jan Andersson – Swedbank Robur fonder Hans Ek – SEB fonder