Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det system för beslutsfattande genom vilka aktieägarna, direkt eller indirekt, kontrollerar bolaget. Epirocs bolagsstyrning är utformad för att stödja koncernens långsiktiga strategi för lönsam tillväxt genom god internkontroll och en sund företagskultur.
Accelerate the transformation