Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epirocs ambitiösa klimatmål validerade som vetenskapsbaserade

18 november 2021

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har fått sina ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläpp validerade av Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi logo

Under 2020 lanserade Epiroc ambitiösa hållbarhetsmål som inkluderar en halvering av koldioxidutsläpp till 2030. SBTi har nu validerat Epirocs klimatmål som att vara i linje med att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5°C, vilket är konsekvent med den senaste klimatvetenskapen och Parisavtalets mål.

 

Klimatförändringar pågår här och nu och vi arbetar internt såväl som tillsammans med våra kunder för att minska påverkan på klimatet”, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. “Vi driver branschens omställning mot en klimatvänlig framtid, inte minst med vårt växande erbjudande av batterielektrisk utrustning. Epiroc har åtagit sig att halvera koldioxidutsläpp från användningen av vår utrustning såväl som i vår egen produktion och inom transport till 2030. Med SBTi:s godkännande av våra mål har vår position som hållbarhetsledare i vår bransch nu stärkts”.

 

I linje med SBTi-kraven åtar sig Epiroc att halvera sina absoluta koldioxidutsläpp i sin egen verksamhet – så kallade Scope 1 och Scope 2 – till 2030, med 2019 med basår. Mer än 99% av Epirocs totala koldioxidutsläpp är dock andra indirekta utsläpp, där cirka 83% av alla utsläpp kommer från kundernas användning av produkterna. Därför har Epiroc förbundit sig att halvera de absoluta koldioxidutsläppen från användning av sålda produkter – så kallat Scope 3 – till 2030. Detta är branschledande och långt över SBTi:s minimikrav. Övergången från dieseldrivna till batteridrivna maskiner kommer att få en betydande inverkan.

 

Dessutom inkluderar Epirocs hållbarhetsmål för 2030 att halvera koldioxidutsläppen från transport, kräva 50% minskning av koldioxidutsläppen från relevanta leverantörer, ha 90% förnybar energi i den egna verksamheten, erbjuda ett komplett sortiment av utsläppsfria produkter, samt ambitiösa mål för medarbetare och affärspartners. Förutom att tillhandahålla ett växande utbud av batterielektriska produkter så inkluderar Epirocs klimatåtgärder bl.a. att ändra godstransporter från flyg- till sjöfrakt och att installera solpaneler på många av sina anläggningar.

 

SBTi – ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project, FN:s Global Compact, World Resources Institute och World Wide Fund for Nature – driver ambitiösa vetenskapligt förankrade klimatåtgärder i den privata sektorn.

 

För mer information kontakta:

Camilla Goldbeck-Löwe, Hållbarhetschef
010 755 0885

cr@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har cirka 15 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se