Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epirocs hållbarhetsmål för 2030

1 juli 2020

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har lanserat nya hållbarhetsmål för 2030 som flyttar fram bolagets ambitioner ytterligare inom områden som klimatförändring och mångfald.

Epiroc hållbarhet

Hållbarhet är redan integrerat i Epirocs affärsverksamhet och i år har bolaget etablerat långsiktiga hållbarhetsmål som stödjer Parisavtalet och FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling. De nya hållbarhetsmålen för det kommande decenniet inkluderar att halvera koldioxidutsläpp från verksamheten, transport och relevanta leverantörer samt från kunders användning av Epiroc-utrustning.

 

“Eftersom majoriteten av koldioxidutsläppen sker i användarfasen av våra produkter så är det viktigt att vi inte bara begränsar våra egna utsläpp i verksamheten och transporter men att vi även antar den större utmaningen att minska utsläppen när produkterna används. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att minska klimatpåverkan,” säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. 

 

Epiroc förbättrar kontinuerligt sin utrustning för att göra den så klimatvänlig och säker som möjlig. Den nya generationen av batterielektriska gruvmaskiner, som genererar stort intresse bland kunder globalt, är ett exempel. Epirocs paket av digitala lösningar, 6th Sense, inklusive automation, gör också mycket för att minska kundernas miljöpåverkan samt för att förbättra hälso- och säkerhetsförhållanden.

 

“Med de nya hållbarhetsmålen för 2030 tar vi våra ambitioner inom detta område till en ny nivå”, säger Helena Hedblom. “Epiroc är stolt över att hjälpa till att göra gruv- och infrastrukturindustin så hållbar som möjligt”.Andra exempel på Epirocs nya mål för 2030 inkluderar att dubblera antalet kvinnor i operativa roller, minska arbetsrelaterade skadort, samt ytterligare stärka bolagets genomförande av sin Uppförandekod. För att se en komplett lista på Epirocs nya hållbarhetsmål, läsa mer om bolagets syn på hållbarhet, och se en kort film där Helena Hedblom diskuterar de nya målen, vänligen se https://www.epirocgroup.com/se/sustainability/epiroc-2030-sustainability-goals.


För mer information kontakta:

Camilla Goldbeck-Löwe, Hållbarhetschef 
010 755 0885

cr@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455

media@epiroc.com

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.