Close

Epiroc delårsrapport Kv2 2023

juli 18, 2023 11:30 CEST

•    Orderingången ökade 15% till MSEK 15 436 (13 377), med stöd från förvärv. Den organiska minskningen var -1%. 
•    Intäkterna ökade 34% till MSEK 15 910 (11 868), organisk ökning på 17%.
•    Rörelseresultatet ökade 43% till MSEK 3 413 (2 381), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -16 (-420).*
•    Rörelsemarginalen var 21.5% (20.1) och den justerade rörelsemarginalen var 21.6% (23.6).
•    Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.19 (1.47).
•    Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 549 (1 462).
•    Ett förvärv slutfördes i kvartalet som stärker erbjudandet för utrustning under jord med låg profil.**
 

VD-ord 

Rekordkvartal
Orderingången ökade med 15% till rekordhöga MSEK 15 436, med starkt bidrag från förvärv. Kundaktiviteten var fortsatt hög, särskilt inom gruvnäringen. Vi vann flera stora utrustningsordrar, även om inte på samma höga nivå som under andra kvartalet föregående år. Serviceverksamheten fortsatte att prestera bra,  med stöd av större ombyggnationer av kunders utrustning.

På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att fortsätta ligga på en hög nivå.

Våra intäkter ökade 34% till rekordhöga MSEK 15 910, drivet av organisk tillväxt, framförallt för utrustning, samt från förvärv. Det är glädjande att våra senaste förvärv har uppnått högre intäkter än förväntat. Vi hade en särskilt stark utveckling för automationslösningar för blandad flotta.

Rörelseresultatet, EBIT, ökade med 43% till MSEK 3 413. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 21.6% (23.6), med starkt organiskt bidrag medan valuta och förvärv påverkade negativt. Utspädningen från förvärv var 0.9 procentenheter på gruppmarginalen. 

Kassaflöde
Det operativa kassaflödet ökade till MSEK 1 549 (1 462). En lång period av stark tillväxt och högre utrustningsvolymer i kombination med utmaningar i leveranskedjan, i huvudsak för utgående transport, resulterade i högre rörelsekapital, speciellt för lager. Vi vidtar åtgärder för att optimera och minska lagret och förväntar oss att nyckeltalen för lager kommer att förbättras under året.

Händelserikt kvartal
”Epiroc World Expo” som vi anordnade i Örebro samlade nästan 200 kunder från 25 länder. Under en vecka visade vi innovationer och lösningar som kommer att öka produktiviteten och förbättra hållbarheten för våra kunder. I anslutning till eventet anordnade vi också vår kapitalmarknadsdag, med fler än 100 externa gäster.

Klimatledare
I en årlig ranking av 500 bolag utförd av Financial Times, blev Epiroc utsedd till ”Europe Climate Leader” och hamnade bland den högst rankade tredjedelen av bolagen. Epiroc blev det högst rankade svenska bolaget i kategorin "Machines & industrial equipment". Klimatet är viktigt för både oss och våra kunder och vi investerar mer än någonsin i innovation för att fortsätta tillhandahålla våra kunder med utrustning och lösningar som både ökar produktiviteten och minskar utsläppen. Jämfört med föregående år har våra utgifter för FoU ökat med nästan 40% till MSEK 500.

Lång historia av lönsam tillväxt 
Även om våra rötter går tillbaka 150 år till 1873, så firade vi fem år som ett självständigt bolag i juni. Vi har mycket att vara stolta över. Vi har framgångsrikt etablerat Epirocs varumärke, innovationen frodas, vi har satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för 2030 – som även är validerade som vetenskapsbaserade mål – och vi har lanserat vår nya vision; Dare to think new (Våga tänka nytt).

I det andra kvartalet 2018 uppgick våra 12 månaders rullande intäkter till SEK 34 miljarder och nu ligger vi på SEK 57 miljarder. Det motsvarar en ökning på 65% och en årlig tillväxt om 11%. Samtidigt har vårt justerade rörelseresultat ökat ännu mer, nästan fördubblats, från SEK 6.7 miljarder till SEK 13.0 miljarder, motsvarande en årlig tillväxttakt på 14%. Det är en stark prestation som vi kan vara stolta över.

Det bästa ligger framför oss
Tillsammans som ett team har vi visat styrka och motståndskraft och klarat stora och oförutsägbara utmaningar under de senaste åren. Automation, digitalisering och elektrifiering omvandlar industrin, men det är människor som faktiskt får det att hända. På Epiroc har vi fler än 18 000 passionerade medarbetare med outtröttlig ambition att skapa värde för våra kunder – inte bara idag, utan även i framtiden. När jag ser deras drivkraft är jag säker på att det bästa ligger framför oss.


Helena Hedblom
VD och koncernchef 

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och Media 
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Alexander Apell, IR Controller 
010 755 0719
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com


Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl.11:30.

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 18 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Legala pressmeddelanden 2023 Samtliga koncernnyheter

Accelerate the transformation