Close

Epiroc delårsrapport Kv1 2023

april 28, 2023 11:30 CEST

• Orderingången ökade 10% till MSEK 15 148 (13 818). Exklusive Ryssland var den organiska tillväxten 1%.

        o Flertalet stora order vanns, inklusive Epirocs största automationsorder någonsin på MSEK 500 från Roy Hill. 

• Intäkterna ökade 25% till MSEK 13 868 (11 088), organisk ökning på 8%.

• Rörelseresultatet ökade 20% till MSEK 3 161 (2 631), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -26 (43).* 

• Rörelsemarginalen var 22.8% (23.7) och den justerade rörelsemarginalen var 23.0% (23.3). 

• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.90 (1.66).

• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 338 (867).

• Två förvärv slutfördes i kvartalet som stärker Epiroc’s position inom eftermarknad och säkerhet.**  

VD-ord

Stark start på 2023 
Kundaktiviteten var fortsatt hög under kvartalet. Vi uppnådde en rekordhög orderingång på 
MSEK 15 148. Totalt ökade orderingången med 10%, med starkt bidrag från förvärv.

 

Vi vann flera stora utrustningsordrar, vilket indikerar en fortsatt hög investeringsvilja bland våra kunder. Till exempel, vann vi vår största automationsorder någonsin, MSEK 500, för att konvertera Roy Hills blandade flotta av nästan hundra gruvtruckar till förarlös drift i Australien. Detta gör att Roy Hill kommer att bli världens största autonoma gruva. Projektet har fått stor uppmärksamhet bland kunder och vi är glada över att visa våra marknadsledande automationslösningar – för lastning, transport och borrning – både ovan och under jord.

 

Även verksamheten för service fortsatte att prestera bra med stöd av halvtidsservice av kunders utrustning. Vårt breda och attraktiva erbjudande i kombination med våra 7 300 engagerade serviceteknikers arbete bidrog till den starka utvecklingen.

 

På kort sikt förväntar vi oss att den underliggande efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att fortsätta ligga på en hög nivå.

 

Lönsam tillväxt  
Våra intäkter ökade 25% till MSEK 13 868, med starkt bidrag från både organisk och förvärvad tillväxt. Rörelseresultatet, EBIT, ökade 20% till MSEK 3 161. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 23.0% (23.3). Den fick stöd av organisk tillväxt och valuta medan förvärven påverkade utspädande.

 

Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 338 (867), påverkat av en period av stark tillväxt och högre utrustningsvolymer. Utmaningar i leverantörskedjan fortsätter att påverka negativt. Vi förväntar oss att nyckeltal för lager kommer att förbättras under året.

 

Jorden runt och till månen
Andra höjdpunkter i kvartalet var att våra autonoma borriggar nu uppnått en milstolpe; de har framgångsrikt borrat en längd som motsvarar drygt ett varv runt jorden. 

 

Vi ska även till månen! Vi har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med ispace, ett globalt månresursutvecklingsbolag, för att tillhandahålla teknologi till deras framtida månuppdrag. Under utställningen CONEXPO 2023 i Las Vegas, visade vi upp alla våra senaste innovationer för att göra bygg- och anläggningsindustrin mer hållbar, effektiv och miljövänlig.

 

Vårt batterielektriska sortiment breddades ytterligare och vi lanserade lastaren Scooptram ST18 SG (Smart and Green). Genom att eliminera diesel, minskar CO2e utsläppen från lastaren med 365 ton årligen, vilket motsvarar utsläppen från ungefär 100 dieselbilar. 

 

Utökat erbjudande genom förvärv 
Förvärv är ett viktigt bidrag till vår tillväxt. I år har vi slutfört tre förvärv som tillsammans omsätter MSEK 2 400. Genom förvärvet av CR utökar Epiroc sitt erbjudande av avancerade markbrytande verktyg och relaterade digitala lösningar. Mernok Elektronik stärker vår position som en världsledande leverantör av automations- och säkerhetslösningar för gruvdrift, och AARD Mining Equipment kompletterar vårt sortiment av underjordsmaskiner med låg profil för gruvor med låg takhöjd.

 

Våga tänka nytt
Vi är hängivna till att erbjuda de bästa lösningarna för att påskynda transformationen mot en mer produktiv och hållbar industri. Innovation är en nyckel till framgång. För att främja innovation och kreativitet uppmuntrar vi våra medarbetare att ta ansvar, vara öppensinnade, inkluderande, och sist men inte minst våga tänka nytt. Ett exempel på att vi banar väg för detta är våra nya globala föräldraledighetspolicy som garanterar minst 12 veckors betald föräldraledighet för alla Epirocs medarbetare. Med denna könsneutrala policy vågar vi tänka nytt. 

 

Helena Hedblom
VD och koncernchef 

 

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media 
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Alexander Apell, IR Controller 
010 755 0719
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com


Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruks­förordning. Informa­tionen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl.11:30.

 

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 50 miljarder kronor under 2022, och har cirka 18 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

 

Legala pressmeddelanden 2023 Samtliga koncernnyheter

Accelerate the transformation