Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epirocs styrelse föreslår till årsstämman att besluta endast om första utbetalningen av utdelningen

22 april 2020

Stockholm: Epiroc AB:s styrelse föreslår till Epirocs årsstämma som hålls den 12 maj 2020 att besluta om första utbetalningen av utdelningen och skjuta upp beslutet om den planerade andra utbetalningen.

Epiroc har en stark finansiell ställning och styrelsens bedömning av utdelningskapaciteten har inte förändrats. Därför föreslår styrelsen att betala den första delen av utdelningen på SEK 1.20 per aktie. På grund av Covid-19-pandemin och den ökade ekonomiska osäkerheten som den skapar föreslår dock styrelsen att beslutet om den planerade andra utbetalningen av utdelningen skjuts upp. Om situationen tillåter så planerar styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om den andra utdelningsutbetalningen för räkenskapsåret 2019.
 

För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör
072 729 8295
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455

media@epiroc.com


Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 19.44

 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.