Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Kv4 2018

5 februari 2019

Resultatet för det fjärde kvartalet kommer att publiceras den 5 februari. Tyst period börjar den 7 januari.