Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Kv1 2020

23 april 2020

Rapporten för det första kvartalet 2020 publicerades onsdagen den 22 april kl. 19.45.


En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls den 23 april kl. 10.00.

 

Rapporten kommer att presenteras på telefonkonferensen av VD och koncernchef Helena Hedblom samt Ekonomi- och finansdirektör Anders Lindén. Presentationen kommer att hållas på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten som följs av en frågestund. 

Presentationen sänds även på Epirocs webbsida i realtid.
Internetlänk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/o78eym76

Inget fysiskt möte kommer att hållas.  

Telefonnumret till konferensen är: 08 566 42651.  
PIN: 21094988#

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på Epirocs hemsida efter telefonkonferensen. 

Vi ser fram emot ert deltagande.