Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

På Epiroc kan du förvänta dig

En välkomnande atmosfär där du har ett nära samarbete med din närmaste chef samt kollegor. Du kan förvänta dig tydlighet och regelbunden återkoppling som hjälper dig att uppnå dina mål.

Tillgång till utbildningar genom vår Kompetensportal. Här kan du hitta ett stort utbud av relevanta kurser och program, både digitala och klassrumsbaserade. Alla våra medarbetare uppmanas aktivt att hitta och ansöka till utbildningar som kommer att stärka deras funktionella och tekniska möjligheter.

En öppen arbetsmarknad. På Epiroc annonserar vi vakanser och projektmöjligheter i hela företaget. När du tror dig vara redo för en ny utmaning, kan du söka ett stort antal olika roller och projekt. Vi tror på att varje persons egen motivation är den bästa drivkraften, med hjälp av sina chefers stöd.
En karriär som inte är begränsad till konventionella gränser. Du äger din egen utveckling och karriär. Med de utvecklings- och karriärmöjlighet som finns tillgänglig hindrar ingenting dig från att skapa din egen individuella karriär.