Close

Regelefterlevnadsprogram

Epiroc har fyra regelefterlevnadsprogram. Dessa behandlar korruptionsbekämpning, konkurrensrättslig efterlevnad, efterlevnad av handels regler och dataskydd. De är en viktig del av vårt arbete. Programmen beskrivs i vår Uppförandekod och i vår Uppförandekod för affärspartners och ytterligare information finns under respektive rubrik nedan. . Efterlevnadsprogrammen är utformade baserat på vägledning från ledande tillsynsmyndigheter och organisationer. Vi erbjuder våra affärspartners att möjlighet att rapportera lagbrott (inklusive brott mot EU-rätten), andra missförhållanden av allmänt intressse, handlade i strid med Epirocs uppförandekod, Epirocs uppförandekod för affärspartners och koncernpolices. Ytterligare information om hur missförhållanden kan rapporteras finns under länken för ”Reporting misconduct”.
Accelerate the transformation