Close

Hittar du inte vad du söker?

Vi ger dig de mest populära sidorna nedan.

Epiroc avser använda mandat för återköp, överlåtelse och försäljning av aktier

juli 19, 2018 12:02 CEST

Stockholm: Epiroc AB:s styrelse gavs följande mandat av Epirocs årsstämma den 25 april 2018 för att återköpa, överlåta och sälja egna aktier tills Epirocs årsstämma 2019 till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet:
1. Förvärva högst 30 200 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av Epiroc AB:s personaloptionsplaner för 2014-2018 i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.


2. Förvärva högst 70 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av arvode i form av syntetiska aktier. Syftet är att kostnadssäkra Epiroc AB:s åtagande att betala arvode, inklusive sociala avgifter, för en styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av arvodet i form av syntetiska aktier.


3. Sälja serie A aktier i Epiroc AB för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka kostnaden för sociala avgifter.


4. Sälja högst 8 600 000 serie A aktier i Epiroc AB i anledning av de prestationsbaserade personaloptionsplanerna för 2014 och 2015 för att täcka åtaganden enligt personaloptionsplanerna och relaterade kostnader för att täcka kostnader, framför allt kontantavräkning i Sverige, för syntetiska optioner, och sociala avgifter.


Epirocs styrelse har beslutat att utnyttja mandaten som gavs av årsstämman att köpa, överlåta och sälja egna aktier enligt ovan i punkter 1. till 4. på de villkor som presenterades och godkändes av årsstämman.  

För mer information kontakta:
Ingrid Östhols, Chef Investerarrelationer 
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef

070 347 2455
media@epiroc.com
Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 12.02. 


Epiroc är en ledande produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrierna. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning, och tillhandahåller förstklassig service och förbrukningsvaror. Bolaget har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 31,4 miljarder kronor under 2017, och har över 13 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Legala pressmeddelanden Samtliga koncernnyheter 2018

Accelerate the transformation