Close

Atlas Copco offentliggör nya styrelseledamöter i Epiroc AB, bolaget som planeras att börsnoteras 2018

september 5, 2017 11:12 CEST

Stockholm den 5 september 2017: Atlas Copco AB:s styrelse offentliggör idag fyra ytterligare ledamöter i styrelsen för Epiroc AB.  Fler styrelseledamöter kommer att utses vid senare tillfälle. 
De nu utsedda ledamöterna i Epirocs styrelse är Johan Forssell, Anders Ullberg, Ulla Litzén och Lennart Evrell. Utnämningen av Ronnie Leten som styrelseordförande meddelades den 26 april 2017.

Atlas Copcos styrelse har fått stöd av Atlas Copcos valberedning med att finna lämpliga kandidater.

De hittills utsedda styrelseledamöterna i Epiroc är:

Ronnie Leten, styrelseordförande, är tidigare VD och koncernchef för Atlas Copco AB. Han är ordförande i hushållsmaskinstillverkaren Electrolux AB och styrelseledamot i kullagerspecialisten AB SKF. Ronnie Leten, född 1956, är belgisk medborgare. Han har en civilekonomexamen från universitetet i Hasselt, Belgien. 

Johan Forssell, styrelseledamot, är VD och koncernchef, och styrelseledamot, för Investor AB. Han är styrelseledamot i Atlas Copco AB; Wärtsilä, en leverantör av avancerade teknologier för marin- och energimarknaderna; Investor AB-ägda Patricia Industries; och i riskkapitalbolaget EQT AB. Johan Forssell, född 1971, är svensk medborgare. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders Ullberg, styrelseledamot, är styrelseordförande för gruv- och smältverkssspecialisten Boliden AB och kärnkraftsbolaget Studsvik AB. Han är styrelseledamot i Atlas Copco AB, komponenttillverkaren Beijer Alma AB och i konsult- och investeringsbolaget Valedo Partners. Anders Ullberg, född 1946, är svensk medborgare. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Ulla Litzén, styrelseledamot, är styrelseledamot i värmeöverföring-, separering- och flödeshanteringsspecialisten Alfa Laval AB, hushållsmaskinstillverkaren Electrolux AB, utomhusproduktstillverkaren Husqvarna AB, byggbolaget NCC AB, och i investeringsbolaget Ratos AB. Ulla Litzén, född 1956, är svensk medborgare. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA.

Lennart Evrell, styrelseledamot, är VD och koncernchef, och styrelseledamot, för gruv- och smältverksspecialisten Boliden AB. Han är styrelseledamot i skogs-, massa- och pappersspecialisten SCA och i Svenskt Näringsliv. Lennart Evrell, född 1954, är svensk medborgare. Han har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Epiroc är ett helägt dotterbolag till Atlas Copco. Beslutet huruvida Epiroc ska ansöka om en börsnotering kommer att tas på Atlas Copcos årsstämma i april 2018. Om aktieägarna godkänner förslaget kommer Atlas Copco fortsätta fokusera på att skapa värde för industrikunder medan Epiroc blir en ledande produktivitetspartner för kunder inom sektorerna gruv, infrastruktur och råvaror.

För mer information vänligen kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.
Accelerate the transformation