Close

Atlas Copco utnämner Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik

december 1, 2016 14:18 CET

Stockholm den 1 december 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har utnämnt Helena Hedblom till chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik från den 1 januari 2017. Hon är för närvarande chef för divisionen Rock Drilling Tools inom samma affärsområde. Helena Hedblom kommer att ingå i Atlas Copcos ledningsgrupp.

Helena Hedblom

“Helena är en framgångsrik ledare med en gedigen kunskap om gruvindustrin”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “Jag är övertygad om att hon kommer att fortsätta utveckla affärsområdet och skapa en ännu starkare global position.”

Helena Hedblom började sin Atlas Copco-karriär år 2000 som chef för materialutveckling inom forskning och utveckling på divisionen Rock Drilling Tools i Fagersta. Hon har därefter haft olika positioner inklusive att effektivisera produktutvecklings-processen och som chef för utvecklingsavdelningen inom divisionen. Innan hon blev chef för Rock Drilling Tools-divisionen 2013 var hon chef för produktbolaget Atlas Copco Secoroc.

Helena Hedblom, född 1973, är svensk medborgare. Hon har en civilingenjörsexamen i materialteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Helena Hedblom kommer att vara baserad i Örebro. Hon ersätter Johan Halling som går i pension.

För mer information vänligen kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 08.30. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien.
Accelerate the transformation