Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Årsstämma 2023

Årsstämman i Epiroc AB kommer att hållas den 23 maj 2023, klockan 17.00 i Nacka.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska göra en skriftlig begäran till styrelsen ställd till Epiroc AB, Att: Chefsjuristen, Box 4015, 131 04 Nacka, eller maila board@epiroc.com, senast den 4 april 2023, dvs 7 veckor innan stämman.

 

Mer information följer vid senare tillfälle.