Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Årsstämma 2022

Årsstämman i Epiroc AB kommer att hållas den 25 april 2022, klockan 17.00 i Sickla.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman ska göra en skriftlig begäran till styrelsen ställd till Epiroc AB, Att: Chefsjuristen, Box 4015, 131 04 Nacka, eller maila board@epiroc.com, senast den 7 mars 2022.

 

Mer information följer vid senare tillfälle.

 

Share repurchases