Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Årsstämma 2021

Epiroc AB’s årsstämma hölls den 28 april 2021.

Video med VD Helena Hedblom till aktieägare vid årsstämman 2021

0:00
|
Progress: 0%

Frågor och svar

Inför Epirocs årsstämma 2021 har aktieägarna haft möjlighet att senast den 18 april 2021 (tio dagar före årsstämman) begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska eller dotterbolags ekonomiska situation och förhållande till annat koncernbolag. Ingen sådan begäran har inkommit. 

 

Accelerate the transformation