Close

Integritetsportal

Epiroc och dess dotterbolag bryr sig om din integritet och strävar efter att skydda din personliga information i enlighet med rättvis informationspraxis och tillämpliga dataskyddslagar.

 

Vårt integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar individers personuppgifter på de olika platser där vi är verksamma. Detta meddelande innehåller också information om hur vi hanterar sekretess på våra webbplatser, vilka internationella överföringar som kan förekomma, hur du kan utöva dina sekretessrättigheter och hur du kan kontakta Epirocs Privacy Officer.

 

Observera att denna integritetspolicy kommer att uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella ändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter eller eventuella ändringar i gällande lagar.

Accelerate the transformation