Close

Juridisk information och sekretesspolicy

Tack för att du besöker denna Epiroc-webbplats. (Epiroc-gruppen och dess dotterbolag kallas ”Epiroc”, ”vi”, ”oss” och ”vår”).

Vi uppskattar ditt intresse.

Nedan hittar du juridisk information angående besök på den här webbsidan. Dessutom hittar du vår sekretesspolicy som förklarar vilken typ av information som får inhämtas och bearbetas och hur vi använder "cookies". Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan och godkänner alla villkor och bestämmelser när du besöker webbsidan. Genom att gå in på eller använda webbsidan godkänner du alla villkor och bestämmelser.

Epiroc-gruppen består av ett antal juridiska enheter, var och en ansvarig för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter är en juridisk enhet inom Epiroc-gruppen ansvarig för de handlingar eller försummelser som begås av en annan juridisk enhet. Genom att hämta information via den här webbplatsen, eller använda den på annat sätt, accepterar du att ansvar och förpliktelser för en produkt, erbjudanden eller marknadsföringsinformation är begränsat till den juridiska enhet som är direkt berörd.

Informationen på webbsidan kan ändras utan förvarning och utan att vi åtar oss något ansvar eller några förpliktelser. Innehållet på den här webbsidan tillhandahålls för besökarnas bekvämlighet och innehåller endast icke bindande information. Du är inte berättigad att göra länkar till webbsidan utan att först erhålla vårt skriftliga medgivande.

Vi arbetar för att inkludera korrekt information på vår webbsida. DOCK GARANTERAR VI INTE ATT INFORMATION SOM LÄMNAS ÄR EXAKT, FULLSTÄNDIG, UPPDATERAD, FRI FRÅN IMMATERIALRÄTTSLIGT INTRÅNG ELLER LÄMPAD FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER PÅTAR VI OSS ANSVARET FÖR SKADA, OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT, INDIREKT, EN FÖLJDSKADA ELLER SKADA AV ANNAT SLAG PGA EVENTUELL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBSIDAN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER DYLIKT. DET ÄR UPP TILL DIG ATT VIDTA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SE TILL ATT DET DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER OCH ANNAT SKADLIGT INNEHÅLL. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE EVENTUELLA ANDRA WEBBSIDOR SOM TILLHÖR TREDJE PART, SOM DU HAR ÅTKOMST TILL VIA DEN HÄR WEBBSIDAN.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Epiroc Group-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, tillhör Epiroc och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Epiroc Group-enhets eller tredje parts immateriella egendom.

Sekretesspolicy

IP-adresser, internetwebbläsare, operativsystem, domännamn: När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår plats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi skickar "cookies" till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbplats som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personligt identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personligt identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan till exempel användas till att tala om för en besökare vilken information på webbplatsen som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för "sessionscookie". Medan du besöker en webbplats lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbplatsen. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.

Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

  • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
  • för att analysera försäljningsdata;
  • för att göra marknadsföringsundersökningar;
  • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
  • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
  • För att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.
Så här undviker du cookies:

Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk eller meddelar dig att en webbsida innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärm. Observera att en del av våra webbsidor kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Personuppgifter

Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och delar personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi annars kan erhålla eller generera, som gäller dig (”personuppgifter”). Epiroc har genomfört tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda alla personuppgifter som vi kan samla in (se nedan). Det är också tydligt att Epiroc alltid följer lokala lagar och förordningar och avhåller sig från insamling och användning av personuppgifter på en plats där detta är förbjudet enligt lag.

Vilka personuppgifter kan Epiroc samla in?

”Personuppgifter” är uppgifter genom vilka en fysisk person kan identifieras. Vi kan samla in, använda och behandla dina personuppgifter för att förse dig med tjänster, produkter eller information som du begär. Vi samlar inte in dina personuppgifter utan din kännedom eller tillåtelse, och vi säljer eller hyr inte heller ut sådana uppgifter. För att förse dig med en specifik produkt, tjänst eller information eller för att bearbeta en transaktion kan vi efterfråga personligt identifierbar information om dig. Detta anges när vi samlar in detta.

Hur kan Epiroc använda insamlade personuppgifter?
Personuppgifter samlas endast in när det behövs för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, behandla en transaktion, eller om du skickar informationen till oss av någon annan anledning, t.ex. i en jobbansökan. Insamlingen av personuppgifter kommer att vara tydlig för dig (inklusive uppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen), och du har möjlighet att besluta huruvida du vill tillhandahålla dem eller inte. Om du väljer att inte lämna några av de personuppgifter som efterfrågas kanske Epiroc inte kan slutföra din transaktion, eller ge den information, de tjänster eller de produkter som du har efterfrågat. När de samlas in anger vi tydligt de ändamål för vilka personuppgifterna kan användas liksom den period under vilken vi lagrar personuppgifterna. Om så krävs kan vi behöva få ditt samtycke till att använda dina personuppgifterna för en eller flera av de ändamål som anges ovan. Du har flera rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Om du vid ett senare tillfälle vill ta tillbaka ditt samtycke ser vi till att detta kan ske lika enkelt som när du gav ditt samtycke.

Vem personuppgifter kan delas med:
Eftersom Epiroc är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för de ändamål som anges ovan. Vi överför ditt samtycke gällande personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Inom Epirocs-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer det att finnas databehandlingsavtal för att säkerställa nödvändigt skydd. Epiroc använder tillgängliga rättsliga mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning som Epiroc använder standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) för att tillåta överföring kommer Epiroc att uppfylla dessa krav, även där det finns en konflikt mellan de kraven och detta meddelande. Epiroc kommer inte att sälja eller på annat sätt dela dina personuppgifter utanför Epiroc-koncernen, förutom: Till tjänsteleverantörer som Epiroc har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Epiroc delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som Epiroc enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, utom så som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav. För att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tillsynsmyndigheter. För att utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet. För att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust. Som stöd för försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs). Så här tar du bort, korrigerar, uppdaterar och får åtkomst till din personligt identifierbara information:
Kontakta oss gärna om du skulle vilja ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till dina personuppgifter som du har skickat till oss, eller om du har relaterade problem. Om du kontaktar oss i det här avseendet ska du notera namnet på den webbsida eller plats som du skickade uppgifterna från, liksom den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress osv.) som du lämnade vid den tidpunkten.

Säkerhet

Tekniska och administrativa åtgärder har implementerats för att hjälpa till med att skydda personuppgifter och andra data på våra servrar från oauktoriserad åtkomst, förlust eller ändring. Ingen server eller överföring på internet kan emellertid vara garanterat säker. Därför utförs eventuella aktiviteter eller kommunikation på egen risk.

Ytterligare information och klagomål

För ytterligare information om behandling av personuppgifter kan du kontakta vår Group Privacy Officer. Om vi inte besvarar dina förfrågningar, eller underlåter att förse dig med ett giltigt skäl till varför vi inte kan göra det, har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för att inge klagomål.

Länkar till tredje parts webbsidor

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Observera att vi inte bär ansvar för sekretesspolicyer, innehåll eller praxis för sådana andra webbsidor eller deras ägare eller användare.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst.

Accelerate the transformation