Close

Vatten för Alla

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Sedan 1984 har Vatten åt Alla varit Epirocs huvudsakliga samhällsengagemang. Det har finansierat projekt som stärker människor genom tillgång till rent dricksvatten, sanitet och hygien och därmed bidrar till mer friska samhällen.

Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet

Woman in Water for All's project in Malawi, fetching water.

Organisationen fokuserar särskilt på kvinnor och flickor eftersom de är särskilt drabbade. De lokala Vatten åt Alla-organisationerna undersöker och väljer en partner att samarbeta med och därefter ett vattenprojekt att stödja. Projekten kan till exempel omfatta borrning och grävning av en brunn, skydd av en naturlig vattenresurs, byggande av ett system för regnvatteninsamling eller anläggning av sanitets- eller avloppssystem.

 

Vatten åt Alla är en frivilligorganisation som drivs av medarbetare från Epiroc-koncernen och Atlas Copco-koncernen. Bidrag från medarbetare matchas med dubbelt så mycket från företagen. Under 2023 genomfördes mer än 80 vatten- och sanitetsprojekt med finansiering från Vatten åt Alla i 46 länder.

 

För mer information, se Vatten för alla

0:00
|
Progress: 0%
Accelerate the transformation