Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna
Male colleague taking a coffee, Nacka

Du kan göra stor skillnad i energiomställningen

Visste du att gruvindustrin spelar en avgörande roll i energiomställningen? Efterfrågan på kritiska metaller och mineraler kommer att öka kraftigt när vi ställer om till ett klimatneutralt samhälle. Vår roll är att hjälpa till att utvinna dessa mineraler och metaller på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt.

Det handlar om ämnen som till exempel litium, nickel, kobolt och grafik som är nödvändiga för framtiden elmotorer och vindkraftverk. Även efterfrågan på koppar, som behövs till nya elnät, beräknas öka kraftigt.

 

En rapport från International Energy Agency (IEA) visar att om vi ska nå netto-noll som ett globalt mål, så kommer efterfrågan på dessa mineraler och metaller att öka sex gånger fram till 2050, jämfört med dagens behov. 

Kan återvinning vara en del av lösningen?

Enligt IEA kommer återvinning att minska behovet av primära mineraler med cirka 10% år 2040. Det kommer med andra ord att krävas en ökad produktion under en lång tid. 

 

För att bygga ett hållbart samhälle kan vi alltså inte sluta utvinna mineraler och metaller. Vad vi däremot kan göra är att påskynda omställningen mot en mer hållbar gruvindustri. Vi på Epiroc driver denna förändring. Hos oss kan du vara med och göra skillnad för framtiden.