Close

Inte säker på vad du ska söka efter?

Vi ger dig en översikt över de mest populära sidorna

Epiroc slutför förvärvet av tillverkare av bergborrmaskiner

2 augusti 2022

Stockholm: Epiroc, en ledande produktivitets- och hållbarhetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, har slutfört förvärvet av RNP México, en tillverkare av bergborrmaskiner och relaterade reservdelar.

RNP México har sitt säte i delstaten San Luis Potosi, Mexiko, och har filialer i Chile och Peru. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bergborrar och relaterade komponenter till kunder inom gruv- och anläggningsindustrin i främst Latinamerika.

Epiroc meddelade den 10 juni 2022 att det hade tecknat avtal om att förvärva RNP México, under förutsättning att vissa villkor slutfördes, vilka nu uppfyllts.

Transaktionen omfattas inte av offentliggörande­skyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.


För mer information kontakta:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se